Maalesef şunu bulamadık: {{term}} Lütfen tekrar deneyin.
Shareholder Information
Tarih Belge başlığı PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Tarih Belge başlığı PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Sicil Memuru nedir?

Regus'taki hissedarlığınıza dair bilgiler hissedarlar sicilinde kayıtlıdır. Sicil, tüm Regus hissedarlarının adlarını, adreslerini ve her birinin sahip olduğu hisse sayısını içeren bir listedir. Sicil, şirket adına Capita Registrars ('Sicil Memuru') tarafından saklanmaktadır. Regus Sicil Memuru, kişisel koşullarınız veya hissedarlık durumunuzdaki değişiklikleri sicilde günceller ve ayrıca temettü çeklerini ve hisse senetlerini gönderir.

Sicil, kanunlar uyarınca, talep edilmesi durumunda Sicil Memuru tarafından denetime açılması gereken bir kamu belgesidir. Sicil kayıtlarına erişim isteyen kişinin talebinde adı ve adresi belirtilmeli, bilginin ne amaçla kullanılacağı, üçüncü şahıslarla paylaşılıp paylaşılmayacağı ve şayet paylaşılacaksa kiminle ve ne amaçla bu paylaşımın yapılacağı açıklanmalıdır. Regus, yasal yükümlülüklerin gerektirmesi haricinde, hissedarların bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

Hisse senedimle ne yapmalıyım?

Hisse senetleri sahipliğinizin kanıtıdır ve güvenli bir yerde tutulmaları gereklidir. İleride hisselerinizin tümünü veya bir bölümünü satmak istediğiniz takdirde bunların elinizde bulunması gerekmektedir. Kaybolma veya zarar görme ihtimaline karşılık, sertifika numaralarını ve her bir sertifikada kaç adet hissenin bulunduğuna dair bilgileri ayrı bir yerde kayıtlı tutmanızı tavsiye ederiz. Hisse senetleri, tüm riskler bunu isteyen hissedarlara ait olmak şartıyla hissedarlara postayla gönderilebilir.

Taşındığım takdirde ne yapmam gerekiyor?

Taşındığınız takdirde sicil memurlarımıza yeni adresinizi bildirmeniz gerekmektedir. Capita Share portalında (www.capitashareportal.com) kayıtlı iseniz Portföyünüze girerek yeni adresinizi bildirebilirsiniz. Şunlara ihtiyacınız olacak:

  • hissedarın tam adı ve güncel kayıtlı adresi
  • hissedar Yatırımcı Kodu

Bunların ikini de hisse senedi, yakın tarihli temettü fişi veya bizimle yapmış olduğunuz yazışmalarda bulabilirsiniz.

Diğer bir yöntem olarak, web sitesinde www.capitaregistrars.com (Dikkat: bu bağlantı sayfayı yeni bir tarayıcı penceresinde açacaktır.) 'Hissedarlar ve Çalışanlar', ardından 'Broşürler ve Formlar' altında bulunan adres değişikliği formunu doldurabilirsiniz. Formu doldurup imzaladıktan sonra lütfen Capita'ya postayla gönderin: Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Adımı değiştirirsem ne yapmam gerekiyor?

Adınızı değiştirdiğiniz takdirde lütfen sicil memurlarımıza yeni adınızı ve önceki adınızı bildirin. Evlilik belgesi veya ad değiştirme ilamının onaylı suretini, eski adınıza yazılı hisse senetlerinizin ve ödenmemiş temettü çeklerinizin suretlerini ilişikte göndermeniz gerekmektedir. Ardından sicil memurları tarafından bu belgeler tekrar düzenlenecektir. Adresinizi de değiştirmiş olmanız hâlinde 'Taşındığım takdirde ne yapmam gerekiyor?' bölümüne bakın.

Kayıtlı bir hamilin ölümünü nasıl bildirebilirim?

Bir emlak yönetiyorsanız, hisseleri lehtarlara devretmeniz veya varlıkları satmanız gerekebilir.

İlk aşama olarak sicil memurumuza yazmanız gerekiyor:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Ardından sicile geçici bir şerh konularak mümkün olan yerlerde hissedarın adına başka temettü ödemeleri yapılmaması sağlanacaktır. Ayrıca doldurmanız gereken formlar size gönderilecektir. Sicil memurlarımıza yazılı olarak veya telefonla ulaştığınız takdirde bu işlemlerde size yardımcı olacaklardır.

Temettü çekim kayboldu, bu belgenin yenisini nasıl edinebilirim?

Temettü çekinizi banka hesabınıza aktarmadan önce kaybetmeniz hâlinde lütfen sicil memurlarımıza yazılı olarak bildirin. Ardından Capita adınıza yeni bir çek düzenleyebilecektir. Bu işlemlerle ilgili idari harç olabileceğini unutmayın.

Temettü çekimin tarihi geçti.

Vadesi geçmiş çeki sicil memurlarımıza gönderdiğiniz takdirde yenisi düzenlenecektir. Bunun için idari harç ödemeniz gerekli olabilir.

Temettülerimin banka hesabıma yatırılmasını sağlayabilir miyim?

Bu, İngiltere'de çoğu banka veya yapı kooperatifi hesapları için mümkündür. Bundan bazen 'ödeme talimatı' veya 'temettü emri' olarak bahsedilir. Temettü emri vermek kolaydır - temettüler ödeme tarihinde hesabınıza aktarılır ve temettü ile ilgili vergi bilgileri de kayıtlı adresinize gönderilir.

Capita Shareportal'da kayıtlı iseniz talimatlarınızı çevrimiçi olarak verebilirsiniz.

Yazılı talimatlar göndermeyi tercih etmeniz veya varlıklarınızın müşterek isimler altında olması veya şirket şeklinde olması durumunda temettü talimat formunu "formlar" bağlantısından indirin, doldurun ve sicil memurumuza posta ile gönderin.

Bir sonraki temettü zamanına yetişecek şekilde temettü emri talebinizin kaydedilmesi için gerekli her şey yapılacaktır. Bununla beraber, temettü hakları genellikle temettünün ödenmesinden bir veya iki ay önce hesaplanmaktadır. Talebinizin bu süreden sonra alınması durumunda temettünüzü mevcut ödeme yönteminize göre alacaksınız fakat bir sonraki ödeme için talimatınızın kaydedilmesi sağlanacaktır.

İngiltere dışında yerleşik hissedarların www.capitashareportal.com adresinde "hissedarlar ve çalışanlar" altında Uluslararası Ödemeler bölümüne giderek yaşadıkları ülke için uygun bir temettü emri formunu indirmeleri gerekmektedir.

Temettülerimi nakit yerine hisse olarak alabilir miyim?

Şu anda bunun yapılabileceği bir seçenek bulunmamaktadır.

'Temettüsüz' ve 'kayıt tarihi' terimleri ne anlama geliyor?

Her bir temettü ilan edilmeden önce, Londra Menkul Kıymetler Borsası ile istişare edilerek, hisselerimizin temettü hakkı olmaksızın satılabileceği tarihi belirleyeceğiz. Bu 'temettüsüz' işlem olarak bilinmektedir. Bu tarihten öncesi ise 'temettü dâhil' olarak bilinmektedir.

Hisseleri temettüsüz işlem tarihinden önce aldığınız takdirde ilan edilen temettüyü alma hakkına sahip olacaksınız. Bu tarihte veya daha sonra, temettüsüz dönemde aldığınız takdirde, temettü bir önceki sahibine ödenecektir.

Temettüler, vade tarihinde ('kayıt tarihi') hisse senetleri sicilinde kayıtlı hisse sayısına göre hissedarlara ödenecektir. Kayıt tarihi şu anda temettüsüz işlem tarihinden iki gün sonrasıdır. Hisselerinizi sattıktan hemen sonra bir temettü almışsanız ve bunu almaya hakkınız olup olmadığını bilmiyorsanız satışta sizi temsil etmiş aracı ile iletişime geçin. Satış hükümlerine tabi olarak temettü yeni sahibinin hakkı olabilir.

Hisselerimi bir arkadaşıma veya akrabama nasıl devredebilirim?

Tanıdığınız birisine hisselerinizi vermeyi veya satmayı istiyorsanız, 'hisse devir formunu' kullanarak varlıklarınızı devredebilirsiniz. Bu formu Sicil Memurumuzun web sitesinde www.capitashareportal.com (Dikkat: bu bağlantı sayfayı yeni bir taratıyı penceresinde açacaktır.) ‘Broşürler ve Formlar’ bölümünden indirebilirsiniz. Formu doldurup imzaladıktan sonra lütfen posta ile Capita Registrars'a gönderin.

Hisse senedim kayıp/çalındı, bu belgenin yenisini nasıl edinebilirim?

Hisse senedinizi kaybettiğiniz takdirde durumu hemen sicil memurlarımıza bildirmeniz gerekmektedir. Bunu telefonla veya yazılı olarak yapabilirsiniz. Ardından Capita, adınıza yeni bir senet düzenlenmesi konusunda size yol gösterecektir. Hisse senedinde temsil edilen hisselerin değerine tabi olarak bir ücret ödenmesi gerekli olabilir.

Hisse senedinizin çalınmış olması durumunda polise haber vermeli ve suç referans numarasını almalısınız. Bunu aldıktan sonra Capita'ya yazarak hırsızlık olayını ve suç referans numarasını bildirin. Ardından Capita gerekli işlemler konusunda sizi yönlendirecektir.